Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
חזרה
.
התאמת שיטות הכיבוי עפ"י סוגי השריפות


בעולם מקובל לחלק את השריפות לארבעה סוגים
:

 

א)     שריפות מוצקים.

ב)           שריפות נוזלים דליקים וגזים דליקים.

ג)             שריפות חשמל.

ד)            שריפת מתכות קלות.

 

 

 

 

חומרי הכיבוי הקיימים

§         מים

§         חול

§         אבקה יבשה

§         קצף לכיבוי אש

§         דו תחמוצת הפחמן  -  CO2

§         הלון וגזים נוספים לכיבוי אש

§         אבקה למתכות קלות (מטפים צהובים)

  

אז איך נדע איך לכבות איזה שריפה ???

 

 

 
 
התאמת שיטות הכיבוי עפ"י סוגי השריפות
 
התאמת חומרי הכיבוי עפ"י סוגי השריפות
 
 
 
.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה