Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
חזרה
.
שריפות נוזלים וגזים דליקים

שריפות נוזלים וגזים דליקים מומלץ לכבות בהשנקה. (בעיקר ע"י קצף, מטפי אבקה, הלון וגזים אחרים לכיבוי).

 

נוזלים דליקים אסור לכבות במים וזאת מהסיבה שהמשקל הסגולי של רוב הנוזלים הדליקים קל מהמים ("השמן צף על המים") והוספת מים למיכל תגרום להצפת כלי הקיבול ולהתפשטות האש.

 

התזת המים בלחץ לתוך המיכל עלולה לגרום להתזת האש והנוזל הדליק הבוער החוצה ולהתפשטות השריפה.

ניתן ומומלץ לקרר את המיכלים מבחוץ בריסוס מים (בעיקר במיכלי גז), יש להימנע מהתזת המים בסילון על מנת למנוע התבקעות המיכל.  לחצו על הפעל, כדי לראות המחשה.
  

 

 

נקודת ההבזקה בנוזלים דליקים – (FLASH POINT)

נקודת ההבזקה מהווה אמת מידה בינלאומית לסיווג הנוזלים הדליקים לפי סכנותיהם, ומדובר בכלי המשמש בדרך כלל לאיפיון הסיכון בשלב מניעת השריפה – (ככל שנקודת ההבזקה נמוכה יותר הנוזל הדליק מסוכן יותר).

נקודת ההבזקה הינה הטמפרטורה המינימלית שבה הנוזל הדליק מתחיל לשחרר אדים דליקים ליצירת תערובת דליקה ראשונית, אספקת הגורם המצית (נקודת ההתלקחות) תגרום להתלקחות חלקית – לא מושלמת, אולם מסוכנת היות וחומרים בסביבה עלולים להתלקח מחד, ומאידך חימום הנוזל עלול להביא אותו לטמפרטורה גבוהה יותר אשר בה שחרור האדים מספיק ליצירת תערובת מושלמת ולהמשך בעירה (נקודת ההצתה). באחסנה ובשינוע של נוזלים דליקים תיקבע רמת הסיכון של כל המיצבור לפי נקודת ההבזקה הנמוכה ביותר.

 

דוגמאות לנקודת הבזקה, הצתה והתלקחות

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה