Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בבית הספר
.
בכיתה
זהו את הסיכונים בחדר הכיתה.
    

    
   


הקליקו על מקום אחד בביה"ס בו עדיין לא ביקרתם

 

אם ביקרתם בכל המקומות בביה"ס, עברו לסיכום

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה