Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בתעשייה
.
פיתוח ואלקטרוניקה


   
  

מהם גורמי הסיכון המתוארים באגף הפיתוח והאלקטרוניקה?
בחרו בתשובות הנכונות (יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה)
גורמים פסיכולוגיים
עומס חום
התחשמלות
נפילות מסולמות
קרינת UV
הרמה ושינוע

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות זה יכול להיות גורם סיכון אך הוא אינו מתואר באנימציה.

   
  

גורמי הסיכון השכיחים בעת העבודה במעבדת פיתוח ואלקטרוניקה הם:

הגורמים הפסיכולוגיים: לחץ פסיכולוגי עשוי לנבוע מקושי לעמוד בלו"ז צפוף שיכול לגרום למתח נפשי המתבטא בכאבי ראש בטווח הקצר ולאורך זמן בכיב קיבה, ביתר לחץ דם ואף בהתקף לב.

התחשמלות: בבדיקה של רכיבים אלקטרוניים קיימת סכנת התחשמלות שבה עובר זרם חשמלי דרך גוף האדם וגורם להתכווצויות של השרירים ולהתחממות תאי הגוף ואפילו יכול לגרום למוות.


 

כיצד ניתן לצמצם את גורמי הסיכון של מתח בעבודה (גורמים פסיכולוגיים)?
לא להתייחס ללוחות זמנים העשויים לגרום למתח
ניהול זמן אפקטיבי, טכניקות להורדת לחץ והתעמלות
להימנע ממצבים העשויים לגרום למתח
להתעלם מכל הסובבים

נא לבחור תשובה התשובה אינה נכונה תשובה נכונה, כל הרכיבים הללו הם אמצעים מתאימים לצמצום גורמי הסיכון של מתח בעבודה. זוהי תשובה נכונה אך אינה התשובה המלאה התשובה אינה נכונה

 

כיצד ניתן לצמצם את הסיכון מהתחשמלות?
הגנה מהתחשמלות בעזרת מפסק זרם פחת
הדרכה כיצד לעבוד נכון
בידוד חלקים חשופים לחשמל, או מניעת אפשרות נגיעה בחלקים חשופים
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה זוהי אינה התשובה המלאה, יש עוד תשובות נכונות זוהי אינה התשובה המלאה, יש עוד תשובות נכונות זוהי אינה התשובה המלאה, יש עוד תשובות נכונות זוהי התשובה הנכונה, כל הפתרונות הללו נדרשים על מנת לצמצם את הסיכון להתחשמלות

  

 

שימו לב: בכל אגף סיכונים רבים אך בחרנו במאפיינים ביותר

להמשך, בחרו את אחד האגפים


בסיום, עברו לפעילות הסיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה