Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות במעבדות
.
כוויות תרמיות – חום וקור


    

גורמי הסיכון
מהם גורמי הסיכון בכל המקרים הללו? (בחרו את התשובה הנכונה)
חומרים בטמפרטורות גבוהות במיוחד או נמוכות במיוחד
זכוכית שבורה
חומרים כימיים
חשמל

נא לבחור תשובה נכון, זה גורם הסיכון במקרים אלה זה גורם סיכון במעבדה אך לא במקרים אלה זה גורם סיכון במעבדה אך לא במקרים אלה זה גורם סיכון במעבדה אך לא במקרים אלה

   
      
  
דרכי מניעה
בחרו את התשובות הנכונות (יש יותר מאחת)
אין לגעת בגופים קרים מאד או חמים מאד בידיים
אין לבצע ניסויים עם גופים קרים או חמים מאד
יש לעבוד עם ציוד מגן אישי
יש לחבוש כובע רחב שוליים

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתם . נסו שוב

  

   

   

ללמידה על סוגי הפגיעות השונות והדרכים למניעתן ולטיפול בהן בחרו באחד מהנושאים הבאים: 

אם סיימתם את כל ארבעת הפרקים עברו לסיכום 
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה