Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
חזרה
.
כללים להתנהגות במקום בו דלף גז בישול (גפ"מ)

כללים להתנהגות במקום בו דלף גז בישול (גפ"מ)

 

הגפ"מ (גז פחמני מעובה) מהווה סיכון משתי סיבות עיקריות:

א.                  הגפ"מ נפוץ מאוד ונמצא בכל בית ובכל מקום עבודה.

ב.        הגפ"מ כבד פי 2 לערך מהאוויר ועל-כן שוקע ומצטבר באזורים הנמוכים וממתין למקור התלקחות.

 

 

במקרה של דליפת גז יש לבצע את הפעולות הבאות:

§      אין להדליק או לכבות מפסקי חשמל, אין לגעת בשקעים/תקעים, אין להפעיל כל מכשיר חשמלי (כולל מתח נמוך) באיזור הדליפה.

§         אין להשתמש בכל ציוד מכני או חשמלי באזור הדליפה.

§      מומלץ לנתק את מפסק החשמל הראשי – אך יש לעשות זאת מחוץ לאיזור הדליפה (במפסק ראשי שבתוך איזור הדליפה אסור לגעת).

§         מומלץ לנתק את אספקת הגז לאיזור הדליפה. (בלונים, ברז ראשי וכו') אך יש לעשות זאת מחוץ לאיזור הדליפה.

§         יש לאוורר את איזור הדליפה (לפתוח חלונות ודלתות).

§         יש להרחיק סקרנים מאיזור הדליפה.

§         יש לזמן את שירותי הכבאות וחברת הגז.                   

 

 

 

במקרה של שריפת בלון גז או גזייה:

 

בשריפות גז מומלץ אם ניתן לסגור את אספקת הגז וע"י כך להפסיק הבעירה.

במידה ולא ניתן להפסיק אספקת הגז והבעירה אינה מסכנת מיכלים או חומרים אחרים בסביבה ניתן לתת לגז לבעור עד לריקון המיכל, ניתן במקביל לקרר המיכל חיצונית בריסוס מים.

יחד עם זאת מודגש שבמידה וקיימת סכנה למיכל עצמו, למיכלים אחרים בסביבה או לאובייקטים נוספים מומלץ לכבות את האש באמצעות מטפים או ריסוס מים דק בלחץ וליישם מיידית כללי התנהגות בשעת דליפת  גז.

כללי ההתנהגות במצב זה מפורטים קודם.

 

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה