Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
חזרה
.
הרחבה בנושא האוזן

מבנה האוזן

 האוזן מחולקת לשלושה חלקים: אוזן חיצונית, אוזן תיכונה ואוזן פנימית.

א.  גררו את חלקי האוזן למקומות המתאימים


  
חלקי האוזן
  
ב. גררו את שמות החלקים למקומות המתאימים באיור
  (היעזרו במידע שבסעיף א)

  

  
                                                  חזרה

 

 

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה