Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
הרמת אדם במלגזה

בואו נראה מה קורה לכלי כשמעמיסים עליו בני אדם.
   
       
  

האם מותר להרים אדם שעומד על שיני המלגזה?
 
כן, למה לא?
הוא לא עולה על עומס ההרמה המותר
  
בשום אופן לא!
אסור להרים אדם ככה
  
כן, רק אם נוסיף למלגזה משטח מעץ – שלא ייפול משיניי המלגזה
  

נא לבחור תשובה בשום פנים ואופן לא!!!
מותר להרים אדם על מלגזה אך ורק בתוך סל להרמת אדם
נכון מאוד!!!
מותר להרים אדם על מלגזה אך ורק בתוך סל להרמת אדם
בשום פנים ואופן לא!!!
מותר להרים אדם על מלגזה אך ורק בתוך סל להרמת אדם

 

  

כמה אנשים מותר להרים על מלגזה?
 
4
 
2
 
תלוי כמה הם שוקלים...
שלא יעלו על עומס ההרמה המותר
 

נא לבחור תשובה לא נכון.
מותר להרים עד שני אנשים על מלגזה
נכון.
מותר להרים עד שני אנשים על מלגזה
בשום פנים ואופן לא!!!
מותר להרים עד שני אנשים על מלגזה

   
   
טבלת עומסי ההרמה של מלגזה עם סל להרמת אדם לא שונה מטבלה של מלגזה בלי סל הרמה?
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה לא נכון!!!
כשמוסיפים למלגזה סל להרמת אדם עומס ההרמה של המלגזה קטן בהרבה.
בסל להרמת אדם מותר להעלות עד 500 ק"ג (כולל הסל) או חמישית מעומס ההרמה המותר של המלגזה
נכון!!!
כשמוסיפים למלגזה סל להרמת אדם עומס ההרמה של המלגזה קטן בהרבה.
בסל להרמת אדם מותר להעלות עד 500 ק"ג (כולל הסל) או חמישית מעומס ההרמה המותר של המלגזה

   
   
המשך
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה