Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
פעילות סיכום: עופר התקליטן זקוק לעזרה...

הקליקו על הקלפים ו גררו את הפתרונות לרעש:

- את הפתרונות  המתאימים לבעיית התקליטן - אל התקליטן
- את הפתרונות שאינם מתאימים לבעיית התקליטן  - לפח.
 

 
 


                                                 
המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה