Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות במעבדות
.
סיכום פעיל

בחרו את התשובה הנכונה מבין האפשרויות
  

• הכניסה למעבדה מותרת       בוא המורה
  
•      לגעת בציוד המורה       רשות המורה
  
•      להריח חומרים ללא הוראה מפורשת של המורה
 
• הניסויים יערכו       המגש עם החומרים והכלים
 
•      לאכול במעבדה
 
•      לנעול נעליים במעבדה
 
•      להשתמש בחלוקים במעבדה
 
•      לאחסן מזון הדורש קירור במקרר המעבדה המכיל גם חומרים כימיים.
 
•      להשתמש בציוד מגן אישי (כפפות, משקפי מגן, נשמית)
 
• כובע רחב שוליים      ציוד מגן אישי חיוני במעבדה
 
•      לשפוך חומצות לביוב 
 
•      לסתור את החומצות לערך הגבה (שהוא pH 6-8) ולחכות להוראות המורה לפני ששופכים אותן לביוב.
 
• כאשר פורצת שריפה במעבדה       לפעול על פי הנחיות כיבוי האש הכלליות.
 
• כוויות כימיות       להיגרם כתוצאה ממגע עם חומרים כימיים.
 
• כוויות תרמיות       להיגרם ממגע ב"קרח יבש".
 
•      להריח חומרים כימיים באופן ישיר,       לנפנף ביד מעל פקק הכלי כדי להריחם.
 
• במקרה של הרעלה משאיפה של חומר כימי       לפנות במהירות לרופא
 
• במקרה של כוויה תרמית       לשטוף במים
  
• במקרה של הרעלה כאשר מזון נוגע בחומרים כימיים       לפנות במהירות לרופא
 
• מפסק זרם פחת       במעבדה כמגן מפני התחשמלות
 
• הדרך להימנע מפציעות במעבדה       להשתמש בכפפות מגן
 

 

סמנו במשפטים הבאים נכון/לא נכון
  

• בכוויות תרמיות, ראשית יש לשטוף את המקום במי ברז     
 
• בכוויות תרמיות, ראשית יש לשלוח את התלמיד למיון     
 
• כאשר עובדים במעבדה יש להצטייד במיגון אישי     
 
• חייבים להיכנס למעבדה יחפים     
 
• הדרך להימנע מפציעות במעבדה היא להשתמש בכלים שאינם שבירים     

   
  
המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה