Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
תנאי הסביבה
  


     

לפניכם מצבים אפשריים בשדה.
בחרו האם מדובר בגורמי סיכון אפשריים:
זהו גורם סיכון זהו אינו גורם סיכון
ענפים או עצים שנפלו ומכסים את השביל ואפשר להיכשל בהם ולהתהפך.
מים שהציפו את השטח ואפשר לשקוע בשדה.
תעלה שנבקעה בשביל ואפשר להתהפך כאשר מנסים לעבור אותה.
קווי חשמל הנמצאים על האדמה ומהווים סיכון.
קווי חשמל שגורמים לשרפה.
תשובה מלאה תשובה חלקית, נסה שנית תשובה שגויה


 

בחרו את אמצעי ההגנה המתאימים:

למרות שאתם מכירים את השטח שלכם כמו את כף ידכם, הוא  
  ללא התראה. 

  
 יציאתכם לשטח - קחו לכם רגע ובדקו מה     . 

 

 

המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה