Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
אש
 

  
בחרו את אמצעי המניעה המתאימים לסיטואציה:
יש להשאיר שבילי ביטחון ומעבר בין ערמות הגזם
יש לערום את הגזם במרחק מהכביש
יש לערום את הגזם קרוב למקור מים או אביזרי כיבוי אש
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה תשובה נכונה ביותר כאשר עוסקים בסיכונים בחקלאות לא מדויק. אלה הכללים לסיכוני אש באופן כללי. לא מדויק. אלה הכללים לסיכוני אש באופן כללי. לא מדויק. כדי למנוע שרפה של גזם יש להשאיר שבילי ביטחון בין הערמות.
באופן כללי, ניתן גם לערום את הגזם במרחק מהכביש וקרוב למקור כיבוי אש. 
 
 
ללמידה על התמודדות עם אש אנא היכנסו לפרק בטיחות אש .
 
בחרו בנושא נוסף:

בסיום, עברו לפעילות הסיכום

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה