Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בתעשייה
.
סדנת עיבוד שבבי

 

התבוננו בתמונה.
שערו מהם הסיכונים.
חסר מיגון מעל לרכיבים הנעים
החלק המעובד אינו מקובע באופן יציב למכשיר העיבוד
שימוש בכפפה קרוב לנקודת העיבוד
שבבים עפים לעיניים
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה התשובה נכונה אך זהו לא הסיכון היחיד נכון, אך זהו לא הסיכון היחיד באופן כללי זה נכון, זהו לא הסיכון היחיד נכון, אך זהו לא הסיכון היחיד אכן, זהו גורם הסיכון השכיח ביותר בעיבוד שבבי. הפגיעה המכאנית היא כתוצאה מפגיעה פיסית של חלק מסתובב באדם.

  

  

מהם גורמי הסיכון המתוארים בסדנת עיבוד שבבי?
בחרו בתשובה הנכונה
פגיעה מכאנית
עומס חום
התחשמלות
נפילות מסולמות
קרינת UV
הרמה ושינוע

נא לבחור תשובה אכן, זהו גורם הסיכון השכיח ביותר בעיבוד שבבי. בעת עבודה עם מכונות עיבוד שבבי כמו מקדחה, כרסומת, מחרטה ועוד. הפגיעה המכאנית היא כתוצאה מפגיעה פיסית של חלק מסתובב באדם. זה יכול להיות גורם סיכון אך הוא אינו מתואר באנימציה זה יכול להיות גורם סיכון אך הוא אינו מתואר באנימציה זה יכול להיות גורם סיכון אך הוא אינו מתואר באנימציה התשובה אינה נכונה זה יכול להיות גורם סיכון אך הוא אינו מתואר באנימציה

 

כיצד ניתן לצמצם את גורמי הסיכון מפגיעה מכאנית של חלק מסתובב תוך כדי עבודה בסדנת עיבוד שבבי?
שימוש במשקפי שמש
שימוש במלחציים
שימוש בבגדים ארוכים ומגפיים
שימוש בכפפות להגנה על הידיים

נא לבחור תשובה זוהי אינה התשובה הנכונה זוהי התשובה הנכונה, בפעולת העיבוד החלק המעובד יסתובב תוך כדי פעולת המכשיר. יש לקבע את החלק כך שלא יוכל לנוע ולפגוע. לא נכון, נסו שוב זוהי אינה התשובה הנכונה. אסור להשתמש בכפפות. הדבר עלול לגרום להחמרת הפגיעה.

 

 

 

שימו לב: בכל אגף סיכונים רבים אך בחרנו במאפיינים ביותר

להמשך, בחרו את אחד האגפים

 
  
בסיום, עברו לפעילות הסיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה