Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
מרחק הרמה

לגובה או לצורתו של המשקל, ארגזים ארוכים, קצרים גבוהים ו/או נמוכים, אין חשיבות!!!

הדבר החשוב הוא איפה נמצא מרכז הכובד של הגוף המורם ביחס למלגזה.

בציור תוכלו לראות דוגמאות של מרכזי כובד ולפיהם מרחקי הרמה שונים.

  

   
 

רגע, אז מה עם המשקל של הארגזים שרוצים להרים?

המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה