Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
סיפור מקרה 1 – גלגלת הרמה


     
   

קיבלתם מינוי להיות חוקרי התאונה, מהם הדברים שתבדקו?
רמז: יש יותר מתשובה אחת נכונה
האם הכלי הותקן בצורה נכונה
מה היו עומסי ההרמה של הכלים איתם עבדו
האם העובדים קיבלו הסמכה או הדרכה ראויה
האם שמרו על כללי עבודה בטוחה
האם הכלי נבדק

נא לבחור תשובות נכון מאוד!!!
צריך לבדוק כל אחד מהגורמים שיכלו להוביל לתאונה
נכון, אבל לא לגמרי,
ישנם עוד דברים שכדאי לבדוק.
נסו שוב
לא נכון!
חשבו טוב ונסו שנית

 

  
המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה