Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בבית הספר
.
הפסקה: טריקת דלת
  
  
   
מי לדעתך אחראי למקרה זה?
לירן – למה הוא שם את היד על המשקוף ???
שגיא – למה הוא טרק את הדלת ???
המורה – למה היא נתנה להם להמשיך את הויכוח במקום אחר???!!!
אף אחד לא אחראי, זה לא היה בכוונה

נא לבחור תשובה למה הוא אשם ?
מאיפה הוא היה צריך לדעת שיטרקו לו את הדלת על האצבעות ?
חוצמזה, הוא לא התחיל בכל הבלאגן
למה הוא אשם ?
מאיפה הוא היה צריך לדעת שלירן ישים שם את האצבעות שלו?
חוצמזה, הוא לא התחיל בכל הבלאגן
מה הקשר שלה לעניין?
היא לא שמה את האצבעות בדלת ובטח לא טרקה את הדלת.
חוצמזה, היו כל כך הרבה תלמידים בחצר, היא לא יכולה לשמור גם על אלה שנכנסים פנימה.
נראה לך ????
מישהו נפגע ואולי אפילו איבד אצבעות, ואף אחד לא אחראי ???
גם התנהגות של רגע, בלי כוונה לפגוע יכולה לגרום לתאונה!
אולי אם מישהו היה חושב רגע לפני...לא הייתה נגרמת התאונה?!

 אכן, זוהי דילמה!
המשיכו לקרוא ונסו להבין של מי האחריות לתאונה

תאונה עצמית

"תאונה עצמית" היא תאונה שהתלמיד עצמו מהווה חלק בתהליך גרימתה, תוך התעלמות מסיכונים או הערכת סיכון לקויה מצידו ולעיתים מצד הגורם האחראי שהיה אמור להשגיח עליו.

עכשיו, נסו לחשוב שוב, מי אחראי למה שקרה?
לירן – ששם את היד בדלת.
שגיא – למה הוא טרק את הדלת ???
המורה – למה היא נתנה להם להמשיך את הויכוח במקום אחר???!!!

נא לבחור תשובה נכון, אבל לא לגמרי מדויק.
לירן באמת לא העריך את הסיכון שמישהו יטרוק את הדלת על אצבעותיו.
עדיין, הוא לא האחראי היחיד (האחריות מתחלקת)
נכון, אבל לא לגמרי מדויק.
שגיא התעלם מהאפשרות שמישהו שם את ידיו בדלת וטרק אותה.
עדיין, הוא לא האחראי היחיד (האחריות מתחלקת)
נכון, אבל לא לגמרי מדויק.
המורה הייתה האחראית שתפקידה להשגיח על התלמידים.
עדיין, היא לא האחראית היחידה ואינה יכולה להשגיח על כל התלמידים כל הזמן.


  
האם אפשר למנוע תאונות כאלה? כנסו לסקר ...

המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה