Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
חוקים ותקנות

 

מהו רעש בלתי סביר?
התקנות למניעת מפגעים מפרטות את רמות מפלסי הרעש המותרות בהתייחס למקום היווצרות המטרד, למשכו של הרעש ולחלק ביממה (יום או לילה) בו נגרם הרעש.

 

עברו עם העכבר על התמונות וקראו - מה החוק אומר בנושא מטרדי רעש?

 

יש להבחין בין תקנות המתייחסות לרעש סביבתי לבין  תקנות המתייחסות לרעש במקום העבודה.

תקנות לרעש סביבתי     

תקנות לרעש במקום העבודה

תקנות להגבלת רעש סביבתי מתייחסים ל:
    בתים, מבני ציבור,
    גני אירועים ואולמות שמחות  ..      

                                             
הוראות אילו  לא יחולו  על פעילות המבוצעת
אגב חגיגה או שמחה באחד ממועדים האלה:
    ליל יום העצמאות.
    ליל פורים
    ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה עד חצות
    ליל יום ירושלים.

  תקנות המגבילות את חשיפה מירבית  
   המותרת לרעש מזיק במקומות עבודה
   עיינו בטבלה המצורפת

היעזרו בנתונים שבטבלה כדי לקבוע מה רמת החשיפה המירבית המותרת עבור תקליטן במהלך 6 שעות עבודה.
87
88
91
100

נא לבחור תשובה נכון.
לא נכון.
רק 4 שעות.
לא נכון.
רק 2 שעות
לפי החוק זה מותר (זמן) אבל נראה לך שאפשר לעבוד ככה?

 


נא לבחור תשובה נכון לא נכון.
חשיפה ל 88 dB מותרת רק במשך שעתיים
לא נכון.
חשיפה ל 91 dB מותרת רק במשך 4 שעות.
!!
לא פלא שלעופר התקליטן יש בעיות שמיעה
לחצו על אחד מהפתרונות השונים לרעש שעוד לא היכרתם


אם סיימתם לעבור על כל הפתרונות, עבור לפעילות סיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה