Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בתעשייה
.
מטבח

 

מהם גורמי הסיכון המתוארים במטבח?
בחרו בתשובות הנכונות (יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה)
כוויות
עומס חום
התחשמלות
נפילות מסולמות
החלקה
הרמה ושינוע

נא לבחור תשובות צדקתם! ישנן תשובות נכונות נוספות זה יכול להיות גורם סיכון אך הוא אינו מתואר באנימציה


 


  

גורמי הסיכון השכיחים בעת העבודה במטבח הם:

כוויות: כאשר עובדים עם חומרים וכלים (סירים, תבניות ומחבתות) רותחים ומבעבעים קיים סיכוי רב שהם יתיזו או יישפכו על הטבחים ויגרמו לכוויות. לעיתים נגיעה בלתי זהירה בלבד עשויה לגרום לנזק קשה.

עומס חום: עבודה בתנאי טמפרטורה קיצוניים, לחות גבוהה וקרינה מתנורים יכולה לגרום לחולשה, עייפות, סחרחורות, עלייה של טמפרטורות הגוף ואף לעילפון.

החלקה: הרצפה במטבח עלולה להיות חלקה כתוצאה מחומרים שנשפכים או אפילו כתוצאה מניקוי בחומרי ניקוי. ההחלקה נגרמת בגלל איבוד שיווי משקל עקב מקדם חיכוך נמוך בין הנופל לרצפה.


  

  

 

 

 שימו לב: בכל אגף סיכונים רבים אך בחרנו במאפיינים ביותר

להמשך, בחרו את אחד האגפים


 


בסיום, עברו לפעילות הסיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה