Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
חשמל

 


  
בחרו את אמצעי המניעה המתאימים לסיטואציה של חוטי חשמל מטלטלים:

יש להימנע מנגיעה בכבלי חשמל מטלטלים.
יש לארגן את כבלי החשמל כדי שאנשים לא יוכלו להגיע אליהם ולהיפגע.
יש להזמין את חברת החשמל (או חשמלאי מוסמך) כדי שחוטי החשמל יעמדו בתקנים הבטיחותיים.

נא לבחור תשובה תשובה נכונה ביותר כאשר אנו עוסקים בסיכונים בחקלאות. ראשית יש לנתק את החשמל לחוטים אלה ולהזמין חשמלאי מוסמך שיטפל בחוטי החשמל. אם הם מטלטלים יש להימנע מנגיעה. לא מדויק, אלה הכללים לסיכוני חשמל באופן כללי. לא מדויק, אלה הכללים לסיכוני חשמל באופן כללי. 

 

 


בחרו בנושא נוסף:


בסיום, עברו לפעילות הסיכום

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה