Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
סיכום מקרה הגלגלת
לסיכום, מה לדעתכם הייתה הסיבה לתאונה?
צורת ההרמה של הכלים איתם עבדו
חוסר בהסמכה או הדרכה לעובדים
לא הייתה שמירה על כללי הרמה בטוחים
תקלה בכלי עצמו
הרכבה לא נכונה של הגלגלת

נא לבחור תשובה לא מדויק.
עומסי ההרמה היו מתאימים למצב בו הכלי מאוזן כראוי. אבל הוצאת המים מהחביות החלישה את האיזון ולכן העומסים לא היו מתאימים....נסו שוב
לא נכון.
העובדים קיבלו הדרכת בטיחות בהפעלת הציוד.
לא מדויק.
העובדים העמיסו את המשאות בצורה נכונה, אבל הייתה בעיה אחרת....נסו שוב
לא נכון.
בודק מסומך בדק את הכלי לפני תחילת השיפוץ
נכון מאוד!
אסור להשתמש בחביות מים לחיזוק אלא בברגי עיגון

 

  
כעת, חקרו את המקרה השני

 

  
אם סיימתם, עברו לסיכום

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה