Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
בטיחות אש
סיכום

מרבית השריפות אינן      , שריפות    !

תהליך הבעירה הוא תהליך כימי של    מהיר מלווה ב    

כדי שתיווצר אש, צריכים להימצא שלושה גורמים בכפיפה אחת     


 

מניעת דליקה היא מניעת מפגש בין חומרים    למקורות    

ניטרול אחד משלושת מרכיבי האש הוא עיקרון של       
 

שריפה של נוזלים   מכבים  באמצעות          

שימוש  בזרנוקי מים לכיבוי שריפה היא שיטה של      

שימוש במטפי אבקה לכיבוי  שריפה היא שיטה של       


הפעולות הראשונה שיש לבצע כאשר פורצת שריפה במבנה היא:      

     

זוכרים ?

כדי למנוע שריפה יש להפריד את אחת מצלעות המשולש

ואם לא הצלחתם למנוע את השריפה, כך תכבו אותה:

ואם לא הצלתם לכבות, כך תתנהגו:

עכשיו, בידקו את ידיעותיכם ב- בחן את עצמך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה