Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בתעשייה
.
מחסן

 
 
מהם גורמי הסיכון המתוארים במחסן?
בחרו בתשובות הנכונות (יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה)
גורמים פסיכולוגיים
עומס חום
התחשמלות
נפילות מסולמות
קרינת UV
הרמה ושינוע

נא לבחור תשובות צדקתם! ישנן תשובות נכונות נוספות זה יכול להיות גורם סיכון אך זה אינו מתואר באנימציה

 
 

גורמי הסיכון השכיחים בעת העבודה במחסן הם:

נפילה מסולמות: כאשר מטפסים או יורדים מסולם בעת שאוחזים בארגזים או מוצרים כבדים קיימת סכנה של איבוד יציבות בגובה. ככל שהגובה גדול יותר כן יגדל גם הנזק הצפוי.

הרמה ושינוע: בעת הרמה והובלת משאות.
עוד מידע על הנושא תוכלו למצוא בפרק שמירה על הגב.

כיצד ניתן לצמצם את גורמי הסיכון של נפילה מסולמות?
לעמוד על שטח יציב ורחב
לגדר את המקום עליו עומדים
לייצב את הסולם
לעלות/לרדת בסולם כאשר אוחזים בו בשתי ידיים
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה תשובה נכונה אך חלקית תשובה נכונה אך חלקית תשובה נכונה אך חלקית תשובה נכונה אך חלקית התשובה נכונה ומלאה. כדי לצמצם את גורמי הסיכון של עבודה בגובה על גבי סולם יש: לעמוד על שטח יציב ורחב, לגדר את המקום עליו עומדים, לייצב את הסולם ולעלות/לרדת בסולם כאשר אוחזים בו בשתי ידיים

 

איך אפשר לטפס על סולם ולאחוז בו בשתי ידיים כאשר אוחזים בארגז כבד בשתי הידיים?
יש להחזיק את הארגז ביד אחת ואת הסולם ביד השנייה
אין לטפס על סולם כאשר הידיים אוחזות בארגז כבד
יש לאחוז במטען ולקוות שלא יקרה כלום

נא לבחור תשובה התשובה אינה נכונה. בעת טיפוס או ירידה בסולם יש לאחוז בו בשתי ידיים ולכן כדי לשנע מטען בין מפלסים שונים יש להשתמש במתקני שינוע אחרים – מלגזה או ציוד הרמה. התשובה נכונה.. כדי לשנע מטען בין מפלסים שונים יש להשתמש במתקני שינוע אחרים – מלגזה או ציוד הרמה. התשובה אינה נכונה. בעת טיפוס או ירידה בסולם יש לאחוז בו בשתי ידיים ולכן כדי לשנע מטען בין מפלסים שונים יש להשתמש במתקני שינוע אחרים – מלגזה או ציוד הרמה.

 

כיצד ניתן לצמצם את הסיכון של פגיעה בגב?
אין להרים ארגזים ומשאות כבדים
יש להשתמש באמצעי מיכון כדי להרים משאות כבדים
יש לדאוג בכל פעולה של הרמה ושינוע לשמור על כללי ההרמה הנכונה

נא לבחור תשובה התשובה נכונה, אך לא ניתן ליישמה. חלק מהעבודה במחסן הוא העברה ושינוע של אביזרים כבדים התשובה נכונה, אך לא בכל המפעלים מיישמים שיטה זו. יש תשובה נכונה יותר. התשובה נכונה, מידע נוסף בנושא בפרק על שמירה על הגב

 

 

 

 

 
ועוד על שמירה על הגב
- כנסו
לקישור הבא  


 

 

שימו לב: בכל אגף סיכונים רבים אך בחרנו במאפיינים ביותר.

להמשך, בחרו את אחד האגפים

 


בסיום, עברו לפעילות הסיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה