Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
רעש בתעשיה

           צביעה                                              קדיחה                                         ריתוך

     

מה ניתן לעשות ? -בחרו את הפתרון המתאים לכל אחד מסוגי הפתרונות הבאים:

סוג הפתרון

בחירת פתרון  מתאים

מניעת התפשטות הרעש      
מניעת התפשטות הרעש כוללת:
החלפת העובדים ברובוטים
הקמת מחיצות בין מקור הרעש לעובד.
התקנת מערכת מיזוג מרכזית.
מיקום המשרדים מעל קומת הייצור.

נא לבחור תשובה האם זה ימנע התפשטות הרעש ? נכון. זה אמנם יקל על תנאי העבודה אולם לא ימנע את התפשטות הרעש. במה זה יעזור לעובדים בקומת הייצור ?

הפחתת הרעש במקור  
הפחתת הרעש במקור כוללת את הפתרונות הבאים:
 
החלפה למכונות שקטות יותר
 
הוספת קירות למניעת התפשטות הרעש
 
שינוי שיטות עבודה, לדוגמא: כיפוף מתכת באמצעות צבת במקום שימוש בפטיש.
 
לספק לעובדים ציוד מגן אישי.
 

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתם.
האם זה יפחית את מקור הרעש ?


 
תכנון נכון
תכנון למניעת רעשים או צמצומם כולל:
הרחקת מכונות רועשות מקרבת העובד.
תכנון משרדים בתוך אולם הייצור.

חלוקת המבנה לאזורים בהתאם לרמות הרעש הצפויות.

הקטנת משך זמן  החשיפה לרעש על ידי רוטציה של עובדים.

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתם.
אנשי המשרדים יסבלו מרעש כתוצאה מהפעלת מכונות הייצור.

חוקים ותקנות
על פי החוק, רמת הרעש המכסימלית אליה ניתן לחשוף את העובד היא:
30 דציבל
85 דציבל
100 דציבל
120 דציבל

נא לבחור תשובה שיחה בין חברים היא העוצמה של 30 דציבל. נכון מאד.
וזה ליום עבודה של 8 שעות בלבד.
100 דציבל זה רעש של רכבת שנוסעת במהירות.
נראה לך הגיוני ?
לא!
זה סף רעש שגורם לכאב אוזניים ופגיעה שאי אפשר לתקנה.

 

סביבת העבודה  במפעל רועשת מאד. מכונות רוטטות ברעש רב, חפצים נעים על מסועים, מערכת  האוורור, מנועים, מדחסים ועוד. הרעש מפריע לעובדים ולתהליך הייצור, לפיכך כושר הריכוז ורמת התפוקה יורדת.

במטרה להגן על בריאות העובדים ברעש, קיימות תקנות בטיחות בעבודה, המחייבות את המעסיקים לערוך בדיקות מפלסי רעש במקומות עבודה בהם העובדים מוגדרים כעובדים ברעש מזיק .
עבודה ברעש מזיק עלולה לגרום לנזקי שמיעה ולכן החוק מחייב את המעסיקים לארגן בדיקות רפואיות תעסוקתיות לעובדים ברעש מזיק. הבדיקות הללו כוללות בדיקות שמיעה על ידי שירות רופאי תעסוקה מוסמכים.

על פי החוק, המפעל חייב לערוך בדיקות רפואיות לעובדים ברעש.
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה נכון.
קראו את הכתבה בהמשך.


 

 
ציוד מגן מהווה תחליף לפתרונות הנדסיים
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה לא נכון!!!
ציוד מגן אינו בשום פנים ואופן תחליף לפתרונות הנדסיים.
ציוד מגן נועד למקרים בהם לא מתאפשר פתרון הנדסי או עד שיירכש או יותקן פתרון הנדסי.


 

להרחבה בנושא: פתרונות לרעשים בתעשייה- הקליקו כאן

הקליקו על אחד ממקורות הרעש (במעגל הפנימי)  ולמדו כיצד להתמודד .... 

אם סיימתם לחקור את כל המקרים, עברו ל סיכום                     
                        

 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה