Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
עומס עבודת הגלגלת

אז מה קרה לגלגלת?
  


      
   

האם לדעתכם יש מגבלות של עומס עבודה של הגלגלת?
 
בטח.
לכל כלי הרמה יש גבולות לעומס ההרמה המותר לו
 
לא.
גלגלת מרימה כל משקל לגובה
 
לא יודע
 

נא לבחור תשובה נכון מאוד! לכל כלי הרמה יש גבול לעומס ההרצה המותר לו. לא נכון! לכל כלי הרמה יש גבול לעומס ההרצה המותר לו. לכל כלי הרמה יש גבול לעומס ההרצה המותר לו.

 

   

מה לדעתכם הסיבה לכך שהגלגלת נפלה?
הגלגלת לא הייתה תקינה
אסור שהגלגלת תהייה מאוזנת בחביות מים
העובדים שהוציאו את המים

נא לבחור תשובה לא נכון.
תקינות הגלגלת לא קשורה לנפילה שלה.
בנוסף, בודק מוסמך בדק אותה לפני תחילת העבודה בבניין.
בעקרון זה נכון, אבל זו לא הסיבה לנפילה.
הבעיה הייתה שהעובדים מילאו את אמבט המלט המים מתוך החביות. כך משקל החביות פחת ואיזון המערכת הופר
נכון מאוד!!!
דליי המים שהעובדים הוציאו מתוך החביות לצורך ערבוב המלט הפרו את איזון הגלגלת. וזה היה הגורם לנפילתה.

 

כדי להימנע ממצב של יציאה מאיזון, חייבים לחזק את המעמד והגלגלת בברגי עיגון
   

  
   

עוד על כללי עבודה נכונים – כנסו ללדעת יותר

  
המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה