Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
סיפור מקרה 2 – במת הרמה LIFT

  
    

למה, לדעתכם, הליפט נפל?
העובד במוסך לא מוסמך לעבוד עם ליפט
העובד עבד לא לפי כללי העבודה הנכונים
הרכב היה כבד מדי ועלה על עומס ההרמה המותר
יש תקלה בליפט
יש תקלה ברכב

נא לבחור תשובה אולי....קראו את ההמשך אולי....קראו את ההמשך אולי....קראו את ההמשך אולי....קראו את ההמשך ממש לא!
הליפט הוא שנפל ולא הרכב עצמו

 

  
אתם חוקרי תאונות ועליכם לתת דו"ח מה קרה במקרה זה.

  

כחוקרי התאונה, מה יהיו הדברים שתבדקו ומה יכולים להיות הגורמים לתאונה?

רמז: יש יותר מתשובה אחת נכונה

 

עומס עבודה גבוה מדי
כשל בטיחותי
כללי עבודה
הדרכת מפעיל הכלי
רישיון עסק

נא לבחור תשובות כל הכבוד! עכשיו תוכלו להמשיך ולקבל את תוצאות המחקר שערכתם במקרה זה. נכון, אבל לא מלא. חשבו מה עוד כדאי לבדוק לא נכון. חשבו שוב...

    
  

  
  

    
מהו הדבר החשוב ביותר שגרם לתאונה?
עומס עבודה
כללי עבודה לא נכונים
חוסר הסמכה של מפעיל הכלי

נא לבחור תשובות כדי לעבוד בצורה בטוחה יש לשמור על כל הדברים: עומס עבודה נכון, כללי עבודה בטוחים והדרכה מתאימה. נראה לכם?
אין דבר אחד שהוא חשוב מהשאר.
כדי לעבוד בצורה בטוחה יש לשמור על כל הדברים: עומס עבודה נכון, כללי עבודה בטוחים והדרכה מתאימה.
טעיתם

  
  
     

  
  
עוד על כללי עבודה נכונים – כנסו ללדעת יותר

   
כעת, חקרו את המקרה השני.
   

  


אם סיימתם, עברו לסיכום

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה