Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
שימוש בציוד מגן אישי
.
שימוש בציוד מגן אישי
הגנת הראש

באיורים הבאים מתוארות פעולות שונות

עברו עם העכבר על האיורים כדי ללמוד על הסיכונים בבצוע פעולות שונות

שלושת האיורים מתארים :
פעולות  בקרבת הבית
פעולות  עם סיכון לפגיעה בראש       
מכה בראש כתוצאה מנפילה      

נא לבחור תשובה לא נכון, הקליקו על האיור- עבודה במחרטה נכון לא נכון, הקליקו על האיור- עבודה במחרטה

הסיכון לקרקפת בעבודה על מחרטה הוא:
נפילת חפץ כבד על הראש
השיער עלול להיתפס
מכה בראש כתוצאה מנפילה

נא לבחור תשובה לא נכון, הקליקו על האיור- עבודה במחרטה נכון לא נכון, הקליקו על האיור- עבודה במחרטה         

                                                                      המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה