Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
בעלי חיים


 

מה היית עושה במקום יוסף?
סמנו את התשובה הנכונה:

להוסיף פרים

להגביר את הערנות

להוסיף לפר צפצוף בהליכה אחורנית

להוסיף מוזיקה

לגדר זמנית את אזור פעולתו מפני כניסת הפרים


 

נא לבחור תשובה

במצב כזה יהיו יותר גורמי סיכון.

התשובה נכונה, יש להגביר את הערנות ותשומת הלב כאשר עובדים עם בעלי חיים, הם אינם מתכוונים לפגוע אך משקלם ותנועתם גורמים לכך.

אין ספק שזה רעיון נפלא, אך הוא אינו קל לביצוע.

המוזיקה בהחלט תעזור לאווירה, אך לא לבעיה הנדונה.

רעיון טוב אך לא תמיד ניתן לביצוע.

 

 

 

 

 מהם גורמי הסיכון אליהם נחשפה נורית ?

ההודים היו חולים במחלה

בזבל העופות היו חיידקים

ידיה היו מלוכלכות והיא אכלה את הסנדוויץ'

כל התשובות נכונות


 

נא לבחור תשובה

נכון, אך זאת לא התשובה הנכונה היחידה

נכון, אך זאת לא התשובה הנכונה היחידה

נכון, אך זאת לא התשובה הנכונה היחידה

זוהי אכן התשובה המלאה, גורמי הסיכון הם גם מחלתם של ההודים, גם החיידקים שבזבל העופות וגם ידיה שהיו מלוכלכות בעת שאכלה את הסנדוויץ'

 

 

 

 

 

 


 

מהם אמצעי המיגון בהם יכולה להשתמש נורית כדי להגן על עצמה מפני גורמים אלה?

 

*

מהן הסכנות הכרוכות בעבודה עם בעלי חיים:
רעש מקולותיהם של בעלי החיים
משקלם הרב של בעלי החיים
המחלות הנמצאות באזור הגידול של בע"ח
רק תשובה 1 ו – 2 נכונות
רק תשובה 2 ו – 3 נכונות

נא לבחור תשובה טעות, נסה שנית... נכון, אבל זו לא התשובה המלאה נכון, אבל זו לא התשובה המלאה טעות, נסה שנית... נכון מאוד! בעבודה עם בעלי חיים קיימים שני גורמי סיכון: האחד המשקל הרב של בעלי החיים יכול לגרום לתאונה (כאשר בעל החיים אינו מתכוון לתקוף את החקלאי) ובאזור הגידול של בעלי החיים קיימים גורמי סיכון למחלות.
בחרו בנושא נוסף:

בסיום, עברו לפעילות הסיכום

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה