Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בתעשייה
.
מוסך


  
מהם גורמי הסיכון המתוארים במוסך?
בחרו בתשובות הנכונות (יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה)
חשיפה עורית
עומס חום
התחשמלות
נפילות מסולמות
פגיעה מכאנית
חשיפה נשימתית

נא לבחור תשובות צדקתם! ישנן תשובות נכונות נוספות זה יכול להיות גורם סיכון אך הוא אינו מתואר באנימציה

 

גורמי הסיכון השכיחים בעת העבודה במוסך הם:

חשיפה עורית – עבודה עם חומרים מסוימים במגע ממושך עם העור, כמו חומרי צבע, ניקוי, ושמני סיכה. ניקוי הצבע על ידי חומר מדלל פוגע בשומניות העור וגורם להתייבשות ולסדקים. בחשיפה ממושכת מתפתחת מחלת עור. החומרים שחדרו דרך העור מגיעים גם למערכת הדם ומשם מועברים לאברי הגוף השונים.

חשיפה נשימתית –חלקיקי הצבע ואדי הממסים נשאפים לחלל הריאות ומשם דרך מערכת הדם עלולים להגיע לאברי הגוף השונים.

פגיעה מכאנית - פגיעה מחפצים נופלים: כלי עבודה וחלקי מכונית.  

 


 


     

המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה