Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בבית
. . beterem .
.
עולים על הגג
  

      
מה נראה לך חושבים האחרים?
אם אני לא עולה לגג, אני יוצא חננה
אם אני עולה יצאתי גבר
אם אני לא עולה, הבנות ישמחו
אם אני עולה, הבנות יתרשמו
אם אני לא עולה, הבנות יתרשמו

נא לבחור תשובה יכול להיות... נראה שהבנים יחשבו ככה. אבל, מה הבנות יחשבו? יכול להיות... נראה שהבנים יחשבו ככה. אבל, מה הבנות יחשבו? יכול להיות.....הבנות לא תמיד חושבות שלקחת סיכון לא מחושב יוציא אותך גבר יכול להיות.....אתה בטוח שהבנות יחשבו שמישהו שלוקח סיכון לא מחושב הוא גבר??? יכול להיות... נראה שהבנות מתרשמות ממישהו שיודע לעמוד על שלו ולפעמים שוחה נגד הזרם


    
למה נראה לך שבחרת כך?
כי כולם עלו לגג
אני לא רוצה לצאת חננה
אחר כך כולם יצחקו/יכעסו עלי
חסר לי שאמא שלי תדע
אני לא יודע, מה יכול כבר לקרות?

נא לבחור תשובה כלומר, הלחץ החברתי עובד?! כלומר, הלחץ החברתי עובד?! כלומר, הלחץ החברתי עובד?! החינוך/ההורים שלך לימדו אותך לא לקחת סיכונים מיותרים?! את/ה לא מודע/ת לסכנה ואולי גם לוקח/ת סיכון מיותר
אם סיימתם ובדקתם את כל הפריטים, עברו לסיום הפרק. 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה