Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
הפחתת הרעש מהמקור

לעתים ניתן להיעזר בפתרונות טכנולוגיים. למשל, מכונות שקטות יותר בתעשייה, מזגנים שקטים, כלי רכב שקטים יותר, אספלט "שקט", מטוסים שקטים יותר וכדומה. 
עברו עם העכבר על כל אחת מהתמונות כדי לראות דוגמאות לפתרונות אלה.
 

 

כיצד יכול עופר למנוע את הנזק לשמיעה מבלי לפגוע בעבודתו כתקליטן ?
להנמיך את עוצמת המוסיקה
להתקין מערכת לביטול רעש
לצפות את הרצפה ב"אספלט שקט"
להשתמש באטמי אזניים

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתםבקיצור...


לחצו על אחד מהפתרונות השונים לרעש שעוד לא היכרתםאם סיימתם לעבור על כל הפתרונות, עבור לפעילות סיכום


 

 
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה