Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
בטיחות אש
שימוש בציוד מגן אישי
כיצד מכבים שריפות? שריפת מוצקים

שריפת מוצקים כוללת שריפה של חומרים מוצקים כגון: סוגי בד, עץ, פלסטיק , קרטון
וכל חומר דליק אחר הנמצא  במצב צבירה – מוצק.

קראו את הקטע הבא וגררו  את המילים  המודגשות  למקומות  המתאימים  במשולש האש

 
   

 

כיצד לדעתכם ניתן היה למנוע את השריפה לפני שפרצה ?

להרחיק את המנגל מהעץ לשטח הפתוח
להשתמש במצית מטבח להבערת הפחמים
להציב אבנים מסביב למנגל
להשתמש במנגל הפועל עם בלון גז

נא לבחור תשובה נכון, עקרון מניעת השריפה הוא הרחקת חומרים דליקים ממקורות חום או להיפך. לא נכון לא נכון לא נכון

    

מהן הפעולות שיש לבצע כשפורצת שריפה?
שימו לב: יש יותר מתשובה אחת.
להתיז מים
להזעיק עזרה ולטלפן למוקד מכבי האש (102)
לפנות את המקום
לנסות להרחיק חומרים שעשויים להידלק

נא לבחור תשובות נכון ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתם

 

                         כיצד מכבים שריפה ביער ? - המשך
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה