Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות במעבדות
.
פציעה

   
     

גורמי הסיכון
מהם גורמי הסיכון בכל המקרים הללו? (בחרו את התשובה הנכונה)
חומרים בטמפרטורות גבוהות במיוחד
זכוכית שבורה
חומרים כימיים
חשמל

נא לבחור תשובה זה גורם סיכון במעבדה אך לא במקרים אלה נכון, זה גורם הסיכון במקרים אלה זה גורם סיכון במעבדה ולאחר הפציעה הפגיעה רבה יותר. זה גורם סיכון במעבדה אך לא במקרים אלה

   
  
  
בחרו בתשובה הנכונה מהם דרכי מניעת הפציעה בהם תנקטו:
לא להשתמש בכלי זכוכית
שימוש בציוד מגן אישי
להניח את כל הציוד על מגש
להשאיר את הכלים על השולחן בסוף השיעור

נא לבחור תשובה תשובה לא נכונה, נראה כמו רעיון טוב אך לא ישים, בעבודה במעבדה יש להשתמש בכלי זכוכית תשובה נכונה, הכפפות כחלק מציוד מגן אישי ימנעו את הפציעה תשובה לא נכונה תשובה לא נכונה, זה לא ימנע פציעה


  
דרכי טיפול – ומה יקרה אם בכל זאת תפצעו?
בדיקת עומק הפצע ואם הפצע שטחי - הגשת עזרה ראשונה (הנמצאת במעבדה)
בדיקת עומק הפצע ואםהפצע עמוק  - הגשת עזרה ראשונה ולקיחת הפצוע לאחות בית הספר
אם הפצע עמוק ביותר – לקיחת הפצוע להגשת עזרה בקופ"ח או בבית חולים
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה התשובה נכונה אך אינה מלאה התשובה נכונה אך אינה מלאה התשובה נכונה אך אינה מלאה זוהי התשובה הנכונה ביותר

   
   
ללמידה על סוגי הפגיעות השונות והדרכים למניעתן ולטיפול בהן בחרו באחד מהנושאים הבאים: 

אם סיימתם את כל ארבעת הפרקים עברו לסיכום 
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה