Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
חזרה
.
כיבוי בעזרת מים

 

כיבוי באמצעות מים מבוסס על קירור החומר הבוער והורדת הטמפרטורה אל מתחת לנקודת ההתלקחות.

למים, קיימות שתי תכונות עיקריות ההופכות אותם לחומר הכיבוי היעיל והנפוץ ביותר בין חומרי הכיבוי (בשיטת הקירור).

 

1)         החום הסגולי של המים:

כל גרם מים שהטמפרטורה שלו עולה ב- 1 מעלה צלסיוס סופח קלוריה אחת של חום (קלוריה קטנה).

 

2)         החום הכמוס של המים:

כל גרם מים שיגיע ל- °100 צלסיוס משנה מצב צבירה לגז (אדים) וסופח 539 קלוריות (קלוריןת קטנות).

 

לאור האמור, המים סופחים כמות גדולה הרבה יותר של חום בעת שהם מתאדים ומשנים מצב צבירה.

                                       

לכן, בשעת כיבוי אש במים מומלץ להשתמש בריסוס ובפיזור במטרה לאדות כמות גדולה יותר של מים ועל ידי כך לספוח כמות גדולה יותר של  חום. כל האמור כמובן הוא בשריפות אשר אין סיכון לעבודה עם מים .

(סיכון קיים בשריפות חשמל, נוזלים דליקים, מתכות קלות, חומרים כימיים שונים ועוד).

 

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה