Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
סיכום פעיל

הפעלת מלגזה

  
כדי להפעיל מלגזה, לפי החוק,     .

  
לכל מלגזה או כלי הרמה יש עומס עבודה מותר שונה. נוכל לדעת מהו עומס הרמה המתאים לכלי אם     

  
לצורתו של המשקל שרוצים להרים בעזרת כלי ההרמה (למשל: ארגזים ארוכים או קצרים, גבוהים ו/או נמוכים)       חשיבות!!!  הדבר החשוב הוא       מרכז הכובד של הגוף המורם.

      
ככל שהמרכז של מרחק ההרמה (=המרחק ממרכז הכובד) גדל, העומס המותר להרמה      .   
  

הרמת אנשים במלגזה

  
טבלת עומסי ההרמה של מלגזה עם סל להרמת אדם       מטבלה של מלגזה בלי סל הרמה.

  
כשמוסיפים למלגזה סל להרמת אדם עומס ההרמה של המלגזה       בהרבה.

  
על מלגזה מותר להרים עד       אנשים.

   
     להרים אדם שעומד על שיני המלגזה.

   

עבודה בבניין

  
עובד בבניין       לקבל הסמכה/הדרכת בטיחות בהפעלת הציוד.

  
אם לא קיבלת הדרכת בטיחות - האחריות על התאונה/מקרה תיפול     !

    

עבודה במוסך
 

הסיבות האפשריות (גורם הסיכון) לתאונה במוסך הן:
עומס עבודה מעל למותר
עבודה שלא לפי כללי העבודה הנכונים
לא קיימו הדרכת עובדים
בעיה עם כלי ההרמה עצמו

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתם


  

לפי המודל ניתן לראות שכדי לתפעל נכון כל כלי הרמה, חייבים     , עבודה לפי כללי      ושמירה על      .
  
   

 

     

המשך לבחן את עצמך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה