Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
שימוש בציוד מגן אישי
.
ציוד מגן אישי

מה לדעתכם הסיבה העיקרית לאי שימוש בציוד מגן אישי? ענו על הסקרעברו עם העכבר  על אזורים שונים  בגוף האדם כדי להכיר את הסיכונים:
   


 
  

 

 

כדי ללמוד כיצד להימנע מסיכונים , הקליקו על  איברים בגוף האדם:

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה