Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
שימוש בציוד מגן אישי
.
שימוש בציוד מגן אישי
הגנת הנשימה

אילו הייתי חכם יותר קודם... הקליקו על העובד

 מי לדעתך נושא באחריות לפגיעה של העובד ?
העובד
הממונה על הבטיחות במפעל
הנהלת המפעל

נא לבחור תשובה נכון.
מדוע?
הממונה על הבטיחות העיר לעובד מספר פעמים.
מדוע?
הנהלת המפעל סיפקה את ציוד המגן המתאים.

 
 

תפקידי מערכת הנשימה הם להעביר חמצן מהאוויר אל תוך הגוף ולהיפטר מהפחמן הדו-חמצני. מה קורה למערכת הנשימה כאשר האוויר מכיל  חומרים רעילים ?
הקליקו על האיור  והביטו בתנועת חלקיקי הגזים  שבאוויר

 

סמנו נכון/לא נכון

בתהליך הנשימה, חומרים רעילים שבאוויר חודרים לריאות.

נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה נכון. צפו שוב באנימציה ושימו לב לכדוריות השחורות.

 

בתהליך הנשיפה, כל החומרים הרעילים יוצאים מהריאות.
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה צפו שוב באנימציה ושימו לב לכדוריות השחורות. צודקים.
במהלך הנשיפה (הוצאת אוויר), חלק מהחומרים הרעילים נשארים בתוך הריאות וגורמים נזק.

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה