Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטחון במוסד החינוכי
.
כללי עבודה נכונים ועומס עבודה
 

משטח א'

משטח ב'
בואו נלמד כיצד לבצע הרמה בטוחה של משא באמצעות גלגלת.
לפניכם שקי חול שעליכם להרים עם הגלגלת. איזה מהמשטחים תבחרו להרים?
משטח א'
משטח ב'

נא לבחור תשובה נכון!
מותר להרים רק משא שנמצא מתחת לגלגלת עצמה
לא נכון!
אין לגרור משקל ואין להרים משא שאינו נמצא בדיוק מתחת לגלגלת


   

 

  
מסקנת ביניים:
    

מראיונות שערכתם על העובדים למדתם שהעמסת המשאות הייתה לפי כללי העבודה הנכונים.
 

המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה