Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
חזרה
.
עוד על טיפול בשריפות חשמל

 

שריפת חשמל הינה שריפה בכל אלמנט חשמלי נושא מתח או בסביבתו. כלומר, כל שריפה במכשיר חשמלי, שקע חשמלי, ארון חשמל,כבל וכו', וכל שריפה של כל חומר אחר הסמוך לאלמנטים הנ"ל (גם אם האלמנט החשמלי אינו בוער). ולמעשה כל שריפה במבנה הינה שריפת חשמל. הסיבה לכך היא שהמים מוליכים חשמל, שימוש במים על אלמנטים נושאי מתח חשמלי יוליך את החשמל אלינו ויגרום לסגירת מעגל חשמלי והתחשמלות.

בשריפה באלמנטים שאינם נושאים מתח חשמלי אך סמוך לחשמל קיימת סכנה של הרטבת הסביבה במים וע"י כך הרטבת אלמנטים חשמליים שבסביבה ויצירת מצב של "הפרשי פוטניציאלים" וסכנה לסגירת מעגל חשמלי באמצעות הגוף והתחשמלות.

על כן אין להשתמש במים בכל שריפה במבנה או בסביבת אלמנטים חשמליים עד לניתוק אספקת החשמל הראשי (כולל גנרטורים ומערכות אל-פסק- U.P.S) לאחר ניתוק אספקת החשמל ניתן להשתמש בכל  חומר כיבוי בהתאם לסוג החומר הבוער.

עד לניתוק החשמל הראשי ניתן להשתמש במטפי אבקה, CO2 והלון שהינם חומרים המבודדים אותנו עד למתחים של 1000 וולט לפחות- מרחק ההפעלה מהאלמנט החשמלי הינו1.5 מטר לפחות. במתח גבוה אין להתקרב לאיזור עד לניתוק הזנת החשמל למקום.

לאחר הכיבוי הראשוני מומלץ בכל מקרה לנתק את החשמל הראשי היות וכל עוד אספקת החשמל נמשכת והיות וחלק גדול מהשריפות נגרם כתוצאה מכשל חשמלי קיימת סכנה  להמשך הכשל/קצר, המשך אספקת החום והתלקחות חוזרת.

יש להדגיש שבמוסדות רפואיים, בתי חולים ומוסדות סיעודיים או גריאטריים אין לנתק חשמל ללא התייעצות ואישור גורם רפואי מוסמך וזאת מחשש להפסקת פעולתם של מכשירים רפואיים ופגיעה בחולים.

 

 

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה