Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
שימוש בציוד מגן אישי
.
שימוש בציוד מגן אישי
פעילות סיכום

לפניכם משחק זכרון של ציוד המגן בו עסקנו.

בכל פעם, הקליקו על 2 קלפים.

אם מצאתם תמונה ומלל המתארים ציוד מגן ומקרה שיש להשתמש בו - הקלפים יעלמו.

אם הזוג שהפכתם אינו מתאר ציוד מגן ומקרה שיש להשתמש בו - הקלפים יתהפכו חזרה.

מטרתכם:

להפוך את כל הקלפים במהירות האפשרית!!!

 

                                              המשך לסיכום

 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה