Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
סיכום

 לחצו על כל אחת מהאנימציות כדי לצפות בהן

 

 

 

מה המשותף לשלושת האנימציות:

בכולן יש ילדים וגננת.
בכולן יש חקלאים העובדים במשק.
בכולן אין הפרדה בין הבית למשק.
כל התשובות נכונות.

נא לבחור תשובה התשובה אינה נכונה. התשובה אינה נכונה. התשובה נכונה, הילדים מהבית שותים מברז בשדה שגם מדשנים דרכו, ריסוס המטע נכנס גם הביתה ובגדיה של החקלאית עשויים לשאת גם מחלות מההודיה.
התשובה אינה נכונה.


 

 

  
בחרו את המילה המתאימה כדי להשלים את המשפטים הבאים:

חלק מהסיכונים בעבודה עם בעלי חיים   , ולכן       יותר להתגונן מפניהם.

בעלי החיים      את המגדל, אך בגלל משקלם הרב הם     לגרום לו נזק.

    הפרדה בין אזור המגורים לאזור החשיפה לפגיעה ולכן     להבחין בגורמי הסיכון ולהתגונן מפניהם.

הסביבה החקלאית      ולכן     להגדיר את מקור הסיכון.

למרות     של הכלים החקלאים לילדים     להרשות להם להשתמש בהם.

כאשר עובדים     מיגון אישי     הדבקות במחלות.

    לאחסן חומרי ריסוס במכלים המשמשים לשתיה!

לאחר ליל גשם     שינויים בחלקה החקלאית.

     לשתות מים מברז הנמצא באמצע השדה בגלל חומרי הריסוס המוזרמים במערכת ההשקיה.

כאשר מרימים משקל כבד (לדוגמה: הודים)     לשמור על העמדה     של קשת הגב.

כדי למנוע שרפות יש     את ערמות הגזם לכביש ולדאוג לאמצעי כיבוי אש  .

חוטי חשמל מטלטלים הם     מסוכנים.

חשמלאי מוסמך      לטפל בתקלות חשמל.

    לנתק את הזרם בכל תקלת חשמל (חוטי חשמל מטלטלים, קרועים ועוד.)


המשך

 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה