Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
לדעת יותר

 

בטיחות וגיהות בחקלאות – ריכוז מידע מאתר המוסד לבטיחות ולגיהות
 

ריכוז חוקים ותקנות בנושאי בטיחות בחקלאות - ריכוז מידע מאתר המוסד לבטיחות ולגיהות
 

ריכוז חוברות טכניות בנושאי בטיחות בחקלאות – שימוש בחומרים כימיים לדישון, בטיחות בטרקטורים ובמכונות ניידות ועוד – מאתר המוסד לבטיחות ולגיהות
 

בטיחות ובריאות העובדים – מינימום ריסוסים וחומרים כימיים בחקלאות – מאתר המוסד לבטיחות ולגיהות
 

תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות במכונות חקלאיות) , התשמ"ח – 1988- מאתר משרד התעשייה והמסחר
 

תקנות הבטיחות בעבודה (טרקטורים בחקלאות) , התשל"ב – 1972  - מאתר משרד התעשייה והמסחר
 

פורמלדהיד בענף הלול-מידע למעסיקים ולעובדים- מאתר משרד התעשייה והמסחר
 

רשימת מחלות מקצוע המחייבות הודעה לפיקוח על העבודה- מאתר משרד התעשייה והמסחר

 

המשך 

 

 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה