Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
מניעת התפשטות הרעש מהמקור אלינו

חלק מגלי הקול מוחזרים מהקיר אל החדר, יתר גלי הקול חודרים לתוך הקיר, נבלעים בו והופכים לאנרגיית חום, וחלק
מגלי הקול מתפשט לעברו האחר של הקיר.

לחצו על כפתור 'הפעלת הדגמה'  וצפו  בגלי הקול.

כל החומרים בולעים את גלי הקול באותה המידה.
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה טעיתם.
לכל חומר יש מקדם בליעה שונה, בהתאם למבנה הפנימי של החומר.
צדקתם.
לכל חומר יש מקדם בליעה שונה, בהתאם למבנה הפנימי.חומרים בעלי מבנה ספוגי (לא צפוף), בולעים חלק גדול מגלי הקול.
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה צדקתם טעיתםאם לא ניתן להפחית את הרעש במקור, אולי ניתן לצמצם את עוצמת הרעש המגיעה אלינו?
לשם כך יש צורך ב"מחסומי רעש".
 
עברו עם העכבר על כל אחת מהתמונות כדי לראות דוגמאות למחסומי רעש.

 

מה המשותף לכל התמונות ? (יותר מתשובה נכונה אחת)
כל התמונות מתארות פתרונות של צמצום מקור הרעש.
כל התמונות מתארות "מחסומי רעש".
כל התמונות מתארות מקורות רעש בתעשייה.
כל התמונות  מתארות סביבות מלאכותיות שהאדם יצר.  

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתם


כיצד יכול עופר למנוע את הנזק לשמיעה מבלי לפגוע בעבודתו כתקליטן?
הוספת תקרה אקוסטית
הוספת קירות אקוסטיים
תוספת של חלונות כפולים
שימוש באטמי אוזניים
שימוש באוזניות לשמיעת מוזיקה

נא לבחור תשובה לא נכון.
זה לא יפחית את עוצמת הקול.
לא נכון.
זה לא יפחית את עוצמת הקול.
לא נכון.
זה לא יפחית את עוצמת הקול.
תשובה נכונה , אולם זיכרו שאטמי אוזניים מונעים רעש באופן חלקי בלבד בשום פנים ואופן


 
לחצו על אחד מהפתרונות השונים לרעש שעוד לא היכרתםאם סיימתם לעבור על כל הפתרונות, עבור לפעילות סיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה