Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
שמירה על הגב
בטיחות אש
כיצד מכבים שריפות- שריפת נוזלים

שריפת נוזלים כוללת שריפה של חומרים נוזליים כגון: דלק, אלכוהול  או שמן.
בקיצור, חומרים דליקים במצב צבירה נוזלי.

קראו את הקטע הבא וגררו את המילים המודגשות למקומות המתאימים במשולש האש

 

כיצד לדעתכם ניתן היה למנוע את השריפה לפני שפרצה במטבח ?
רמז: יש יותר מתשובה אחת נכונה
לכבות את הכיריים
לשפוך מים על סיר השמן
לפתוח חלונות לפני חימום הסיר עם השמן
לא להשאיר סיר שמן בוער ללא השגחה

נא לבחור תשובות צדקתם!!! ישנן תשובות נכונות נוספות בשום פנים ואופן!!!! אסור לשפוך מים על שמן בוער! וחלון .... הרוח יכולה לכבות את האש וכך תיגרם דליפת גז

 

 

מהן הפעולות שיש לבצע כשפורצת שריפה בסיר שמן ?
רמז: יש יותר מתשובה אחת נכונה
התזת מים
להזעיק עזרה ולטלפן למוקד מכבי האש (102)
לפנות את המקום
לסגור את מפסק הגז
לנסות לכבות את השריפה באמצעים מתאימים

נא לבחור תשובות נכון מאוד! ישנן תשובות נכונות נוספות בשום פנים ואופן!!! זה רק ילבה את האש

    
                                               כיצד מכבים שריפה של שמן בוער? - המשך

 

 

 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה