Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
שימוש בציוד מגן אישי
.
שימוש בציוד מגן אישי
הגנת עיניים

הקליקו  על כל אחד מהאנשים הבאים וראו מה הם עושים בעבודתם:איזה מהגורמים הבאים מהווה סיכון לעיניים ?
אבק
גשם
שבבי מתכת
מנורת לילה

נא לבחור תשובות צדקתם ישנן תשובות נכונות נוספות טעיתם


 

  

 

המשך

 

 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה