Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
הדברה

 
  


גורמי הסיכון מחומרי הדברה נובעים מ:
חוסר הקפדה על אמצעי זהירות כאשר משתמשים בחומרים כימיים רעילים
מכך שאין הפרדה בין אזור המגורים לאזור החשיפה לסכנה
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה נכון, אך זו אינה התשובה היחידה נכון, אך זו אינה התשובה היחידה צדקת, שתי התשובות נכונות. יש להקפיד על אמצעי הזהירות ויש להיות ערניים לכך שאין הפרדה בין אזור המגורים לאזור החשיפה לסכנה.


 
 
 
 
בחרו בנושא נוסף:


בסיום, עברו לפעילות הסיכום

 
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה