Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
תכנון נכון


הגרף מתאר את רמות החשיפה לרעש בישראל.
יותר ממחצית התושבים חשופים לרעש בלתי סביר (מעל 60 דציבלים)!

על פי הגרף, המיקום של תושבי מדינת ישראל בחשיפה לרעש הוא:
מקום ראשון
מקום שני
מקום אחרון
מקום לפני אחרון

נא לבחור תשובה לא, עדיין לא... נכון, וזה לא מחמיא. הלוואי... לא ממש...


למעלה ממחצית האוכלוסייה בישראל חשופה לרמות רעש גבוהות.
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה נכון, וזה מטריד.
מה ניתן לעשות ?
כנראה שלא עיינתם בגרף (בעמודה בצהוב)

 
  
  
  
 

תכנון סביבתי

                

תכנון סביבת העבודה          

תכנון סביבתי נכון מפריד בין אזורים שקטים (אזורי מגורים) לבין מוקדי רעש (מרכזים מסחריים, כבישים ראשיים, אזורי תעשייה). בעת תכנון של מבנה תעשייה:
- יש להפריד בין אזורי המשרדים לאזורים שבהם קיים רעש.
- כאשר באזורי המשרדים וחדרי מחסנים ישנם עובדים רבים העוסקים במלאכות שונות, דרושים משטחי הפרדה ורצפות המכוסות בשטיחים המספקים בליעת קול טובה.
- שימוש במכונות ומכשירים פחות רועשים.
   
                                                                                                      
 

 

 

איור א

איור ב

 איזה מהפתרונות שבאיורים הוא הנכון?

איור א
איור ב

נא לבחור תשובה הכיצד ?
באיור א מקורות הרעש נמתאים בסמוך לאזורי המגורים.
נכון.
תכנון סביבתי המפריד בין מקורות הרעש לאזורי המגורים.


 

 

 

כיצד יכול עופר לתכנן את סביבת העבודה מבלי לפגוע בעבודתו כתקליטן ?
 

להצמיד את הרמקולים אחד מול השני בקרבת עמדת ה D.J.
להרחיק את הרמקולים ממנו והלאה.
להנמיך את עוצמת המוסיקה.
לשדר את המוסיקה מהבית דרך רשת האינטרנט.

נא לבחור תשובה נו, ואז ? נכון. ומה יגידו האחרים ?
עופר לא רוצה להיות "חנון".
רעיון מעניין...

 
 

 

איור א

איור ב

איזה מהפתרונות שבאיורים הוא הנכון?

איור א
איור ב

נא לבחור תשובה נכון.
כאשר הרמקולים מוצבים מקדימה, מרבית גלי הקול אינם מגיעים לאוזנו של התקליטן
ממש לא!
כאשר הרמקולים נמצאים מאחור, מרבית גלי הקול מגיעים לאוזנו של התקליטן .

 

לחצו על אחד מהפתרונות השונים לרעש שעוד לא היכרתם

 
אם סיימתם לעבור על כל הפתרונות, עבור לפעילות סיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה