Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בחקלאות
דף הבית שאילתא מילון
.
ארגונומיה

 

 
בחרו את אמצעי המניעה המתאימים לסיטואציה:
לא להעמיס את ההודים כי הם נמצאים על הרצפה.
לא להעמיס את ההודים כי הם דורשים תנועת פיתול הגב שמזיקה.
לדאוג לשמור על העמדה הטבעית של קשת הגב.
לדאוג שההודים לא יהיו כבדים מדי.

נא לבחור תשובה אין ברירה, חייבים להעמיס את ההודים. לכן, חשוב לשמור על העמדה של הקשת בגב. התשובה אינה נכונה, על החקלאים להעמיס את ההודים לכלובים. התשובה נכונה, יש לדאוג בכל פעולה לשמור על העמדה הטבעית של קשת הגב. התשובה אינה נכונה, ככל שההודים יותר כבדים התשלום עבורם יותר גבוה, למרות שפעולת ההעמסה יותר קשה.


 

 

כיצד לדעתכם צריכה נורית להרים את ההודים לכלובים?
סמנו את האנימציה המתארת את הפעולה המתאימה.
 בחרו בנושא נוסף:

בסיום, עברו לפעילות הסיכום

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה