Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות אש
.
חזרה
.
עוד על כיבוי שריפות מוצקים

שריפות מוצקים ניתן לכבות הן ע"י קירור (באמצעות מים) הן בשיטות השנקה שונות (ע"י מטפים, קצף, חול וכו') כמו כן ניתן להשתמש בשיטת הבידוד (הפרדת הבוער מהלא בוער או להיפך).

 

יחד עם זאת מודגש שעדיף לכבות מוצקים בקירור (מים) ובכל מקרה לקרר אותם לאחר הכיבוי הראשוני וזאת מהסיבה שהמוצקים נוטים לשמור על טמפרטורת ההתלקחות גם לאחר הכיבוי הראשוני בהשנקה, והיות ולאחר הכיבוי הראשוני בהשנקה (כיסוי, מטפים וכו') החמצן חוזר ומשלים את תנאי הבעירה, קיימת סכנה של התלקחות חוזרת, מומלץ תמיד לכבות או לצנן מוצקים לאחר הכיבוי הראשוני במים, אך בכל מקרה בשריפת מוצקים יש להשתמש קודם כל באמצעי הזמין והקרוב ביותר. 

 

דוגמאות לנקודת התלקחות של מס' מוצקים

טבק               -             175 מעלות צלסיוס

נייר עיתון      -              190 מעלות צלסיוס

צמר גפן         -              320 מעלות צלסיוס  

עץ אלון          -             340 מעלות צלסיוס

 

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה