Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בבית הספר
.
הדלקת מדורה

  
   
מה יכול לקרות בהמשך?
כלום. בסה"כ מגדילים קצת את המדורה
לא יודע/ת
האש יכולה לגדול

נא לבחור תשובה נראה לכם ?
המשיכו לקרוא...
המשיכו לקרוא... נכון, אבל עד כמה??
המשיכו לקרוא...

    

האם לדעתכם מדובר במצב מסוכן?
כן
לא
לא יודע/ת

נא לבחור תשובה נכון מאוד!
לשפוך חומר דליק למדורה כבר גרם להמון תאונות קשות!
נראה לך ?
לשפוך חומר דליק למדורה כבר גרם להמון תאונות קשות!
המשיכו לקרוא ותראו איך חומר דליק שנשפך למדורה כבר גרם לתאונות קשות

    


    

המשך

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה