Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בבית
. . beterem .
.
סיכום הפרק

מרבית תאונות הבית בילדים       למניעה.

יצירת בית בטוח לילדים כוללת:  


  
  לאיתור מוקדם של שריפה. 
  
  
  למניעת נפילות. 
  
  
  למניעת התהפכות. 
  
  
  מכוסים. 
 
  
  מאוחסנים במקום גבוה ונעול. 
 
  
  רחוק מקצה השיש.


צעצועים וחפצים קטנים מסוכנים לילדים קטנים כיוון שהם עלולים לגרום   
  . 

ילדים הם לא   
   קטנים. 

בענייני בטיחות חושבים   
   שלוקחים סיכונים! 

באינטרנט   
   להיות בטוחים בזהות האנשים איתם מצ'וטטים.

 

חושבים שקלטתם את הדברים ? - בחנו את עצמכם

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה